header
متن مورد نظر

8 تصمیم طلایی برای سال 95

8 تصمیم طلایی برای سال 95

در فرهنگ چینی عدد 8 نشانه ویژه جهت شانس محسوب شده و سعی می شود همه رویدادهای بزرگ در روز، هفته، ماه، سال و ساعت هشت رقم بخورد. شاید به همین دلیل زمان شروع المپیکی که چند سال در چین برگزار شده بود؛ هم زمانی با ماه هشتم و روز هشتم ماه یک اتفاق خوب […]

 

==>> ادامه مطلب 8 تصمیم طلایی برای سال 95 . . .

 

برچسب ها :