header
متن مورد نظر

حکم روزه گرفتن در روز عید فطر سال 95

حکم روزه گرفتن در روز عید فطر سال 95

آداب روز عید فطر ملتهای مختلف روزهایی از سال را با توجه به فرهنگ خود جشن میگیرند. این عیدها برخی برخاسته از دین و برخی بر اساس فرهنگ عمومی آن مردم است. عید فطر از عیدهای بزرگ اسلامی است که همواره در میان مسلمانان و ایرانیان جایگاهی ویژه داشته است. البته در آیین اسلام، عید، […]

 

==>> ادامه مطلب حکم روزه گرفتن در روز عید فطر سال 95 . . .

 

برچسب ها :