header
متن مورد نظر

ترک 7 عادت بد همزمان با جمع کردن هفت سین

ترک 7 عادت بد همزمان با جمع کردن هفت سین

همه عادت ها مثل هم نیستند. برخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب یا خوب تر جایگزین کرد و برخی را بهتر است نگه داریم و هرگز ترک نکنیم. امسال از بین عادت های بد، عادت بد اهمال کردن و به تعویق انداختن کارها را انتخاب کرده ام و هفت […]

 

==>> ادامه مطلب ترک 7 عادت بد همزمان با جمع کردن هفت سین . . .

 

برچسب ها :