header
متن مورد نظر

شروع سال 95 با توصیه آدم های موفق

شروع سال 95 با توصیه آدم های موفق

روزهای ابتدایی سال جدید بهترین زمانی است که در آن می توان برنامه ریزی کرد و قرار و مدارهای شخصی را تنظیم نمود. این قرارهای شخصی را اغلب در قالب جملاتی مشخص درنظر می گیرند و راهنمای سال جدید قرار می دهند. این گونه جملات که حالتی تاکید و دستوری دارند، باید به نحوی موثر […]

 

==>> ادامه مطلب شروع سال 95 با توصیه آدم های موفق . . .

 

برچسب ها :

پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران در سال 95

پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران در سال 95

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشست با بیان اینکه قانون کار در ماده 41 چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است و دومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده 41 قانون کار بحث معیشت خانوار است. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل […]

 

==>> ادامه مطلب پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران در سال 95 . . .

 

برچسب ها :