header
متن مورد نظر

اعمال مستحبی اولین شب جمعه ماه رجب (لیلة الرغائب)

اعمال مستحبی اولین شب جمعه ماه رجب (لیلة الرغائب)

اولین شب جمعه ماه رجب که ماه ریزش رحمت الهی است، «لیلة الرغائب» خوانده می‌شود، «رغائب» جمع رغیبه به معنای پاداش‌های بسیار ارجمند و سَمین و گران‌سنگ است،‌ البته به معنای چیزی که مورد رغبت و میل و به معنای عطا و بخشش فراوان از آن یاد می‌شود. همچنین «لیلة الرغائب» یعنی شبی که میل […]

 

==>> ادامه مطلب اعمال مستحبی اولین شب جمعه ماه رجب (لیلة الرغائب) . . .

 

برچسب ها :