header
متن مورد نظر

پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران در سال 95

پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران در سال 95

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشست با بیان اینکه قانون کار در ماده 41 چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است و دومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده 41 قانون کار بحث معیشت خانوار است. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل […]

 

==>> ادامه مطلب پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران در سال 95 . . .

 

برچسب ها :