header
متن مورد نظر

شروع سال 95 با توصیه آدم های موفق

شروع سال 95 با توصیه آدم های موفق

روزهای ابتدایی سال جدید بهترین زمانی است که در آن می توان برنامه ریزی کرد و قرار و مدارهای شخصی را تنظیم نمود. این قرارهای شخصی را اغلب در قالب جملاتی مشخص درنظر می گیرند و راهنمای سال جدید قرار می دهند. این گونه جملات که حالتی تاکید و دستوری دارند، باید به نحوی موثر […]

 

==>> ادامه مطلب شروع سال 95 با توصیه آدم های موفق . . .

 

برچسب ها :