header
متن مورد نظر

دروغ سیزده یا دروغ اول آوریل (روز احمقها)

دروغ سیزده یا دروغ اول آوریل (روز احمقها)

در فرهنگ غربی روز اول آوریل مصادف یک روز قبل از مراسم سیزده بدر ایرانی به نام “روز احمقها” شناخته می شود و سنت دروغ اول آوریل مربوط به این روز است. بحث و اظهار نظر در مورد این که دروغ آوریل دقیقا از کی و کجا ناشی می‌شود، بسیار زیاد است و تا کنون […]

 

==>> ادامه مطلب دروغ سیزده یا دروغ اول آوریل (روز احمقها) . . .

 

برچسب ها :