header
متن مورد نظر

کسانى که روزه بر آنها واجب نیست

کسانى که روزه بر آنها واجب نیست

(مسأله ۱۳۷۹) کسى که به واسطه پیرى نمى تواند روزه بگیرد، یا براى او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولى در صورت دوم باید براى هر روز ۷۵۰ گرم آرد به فقیر بدهد. (مسأله ۱۳۸۰) کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد بنابر احتیاط لازم […]

 

==>> ادامه مطلب کسانى که روزه بر آنها واجب نیست . . .

 

برچسب ها :