header
متن مورد نظر

دعای مخصوص امام هادی (ع) برای حاجتمندان

دعای مخصوص امام هادی (ع) برای حاجتمندان

شیخ طوسی در کتاب امالی از محمد بن احمد ازعموی پدرش نقل می کند : روزی در خدمت امام هادی (ع) رسیدم و به ایشان عرضه داشتم ای سرورمن این مرد ( یعنی متوکل ) مرا از خود دور نموده و روزی مرا قطع کرده و مرا ملول و دلتنگ نموده است و همه آنها […]

 

==>> ادامه مطلب دعای مخصوص امام هادی (ع) برای حاجتمندان . . .

 

برچسب ها :