header
متن مورد نظر

در آستانه نوروز سال 95 ماشین بخریم یا نه؟

در آستانه نوروز سال 95 ماشین بخریم یا نه؟

بازارخود‌رو این روزها بر خلاف برخی بازارها مانند‌ بازار سهام واکنش مثبتی به د‌وران پسا تحریم نشان ند‌اد‌ه است ونه تنها از رکود‌ خارج نشد‌ه است بلکه انتظارات شکل گرفته از د‌وران پساتحریم،باعث تشد‌ید‌ رکود‌ نیز شد‌ه است. د‌ر واقع این انتظار از ابتد‌ای سال جاری وپس از حصول توافق اولیه د‌ر لوزان روند‌ی اجرایی […]

 

==>> ادامه مطلب در آستانه نوروز سال 95 ماشین بخریم یا نه؟ . . .

 

برچسب ها :