header
متن مورد نظر

جشن آب پاشان ؛ از مراسم باستانی نوروز

جشن آب پاشان ؛ از مراسم باستانی نوروز

جشن آبریزگان، علل پیدایش برابر با روایت ابوریحان بیرونی، منشأ جشن مربوط است به زمان جمشید. در این زمان عدد جانوران و آدمی ‌آنقدر زیاد شد که دیگر جایی باقی نماند. خداوند زمین را سه برابر فراخ تر گردانید و فرمود مردم غسل کنند تا از گناهان پاک شوند، و از آن گاه جشن آبریزگان […]

 

==>> ادامه مطلب جشن آب پاشان ؛ از مراسم باستانی نوروز . . .

 

برچسب ها :