header
متن مورد نظر

۸ تصمیم طلایی برای سال ۹۵

۸ تصمیم طلایی برای سال ۹۵

در فرهنگ چینی عدد ۸ نشانه ویژه جهت شانس محسوب شده و سعی می شود همه رویدادهای بزرگ در روز، هفته، ماه، سال و ساعت هشت رقم بخورد. شاید به همین دلیل زمان شروع المپیکی که چند سال در چین برگزار شده بود؛ هم زمانی با ماه هشتم و روز هشتم ماه یک اتفاق خوب […]

 

==>> ادامه مطلب ۸ تصمیم طلایی برای سال ۹۵ . . .

 

برچسب ها :