header
متن مورد نظر

رسوم و روشهای بیدار شدن در سحر رمضان

رسوم و روشهای بیدار شدن در سحر رمضان

ماه و مهتاب ستارگان بانگ خروس سوره یاسین و طه چراغ روشن صدای نقاره طبق و شیپور بوق حمام توپ در کردن کوبیدن دیوار همسایه نذرداران و نیکوکاران جار کشیدن تیر در کردن صدای مناجات زنگ تلفن زنگ ساعت روشهای بیدار شدن در سحر از قدیم الایام برای بیدارشدن در سحرهای ماه مبارک رمضان و […]

 

==>> ادامه مطلب رسوم و روشهای بیدار شدن در سحر رمضان . . .

 

برچسب ها :