header
متن مورد نظر

آرایش کردن باعث باطل شدن روزه میشود؟

آرایش کردن باعث باطل شدن روزه میشود؟

در به در دنبال کسی می‌گشت که سؤال مهمش را از او بپرسد؛ سؤالی که ذهنش را بسیار مشغول کرده بود. نمی‌دانست با این همه زحمتی که به خود می‌دهد و با این همه صبری که می‌کند، آیا از او می‌پذیرند؟ دودلی مثل خوره در جانش رخنه کرده بود: نکند قبول نباشد؟! نکند باطلش کند؟! […]

 

==>> ادامه مطلب آرایش کردن باعث باطل شدن روزه میشود؟ . . .

 

برچسب ها :