header
متن مورد نظر

افزایش دستمزد کارگران از ۱ فروردین ۹۵

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امروز آخرین روز  سال ۹۴ و محاسبه دستمزد بر اساس فرمول دریافتی ۷۱۲۴۲۵ تومانی است. از فردا دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار مطابق افزایش ۱۴درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ محاسبه می شود.

یعنی مطابق بخشنامه افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران،‌از اول سال ۱۳۹۵، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ۲۷٫۷۲۲ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۵ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۴درصد مزد ثابت یا مزد مبنا(موضوع ماده ۳۶ قانون کار) نسبت به آخرین مزد در سال ۱۳۹۴ افزایش می‌یابد.

بنابراین از ابتدای فروردین ماه سال ۹۵حداقل دریافتی شاغلان مجرد مشمول قانون کار بدون اضافه کاری های احتمالی و سایر موارد، ماهیانه ۹۷۲٫۱۶۴تومان، دریافتی افراد متاهل دارای یک فرزند با همین شرایط ۱٫۰۵۳٫۳۸۰ هزار تومان و دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه ۱٫۱۳۴٫۵۹۶هزارتومان خواهد بود. همچنین برای هر فرزند در سال ۹۵ ماهیانه   ۸۱٫۲۱۶ تومان و دو فرزند ۱۶۲٫۴۳۲تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می‌شود.

با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران، میزان عیدی سال آینده حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزارتومان و حداکثر نیز ۲میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود. بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با۲ پایه حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار یک میلیون و ۴۲۴ هزار و۸۵۰ تومان عیدی دریافت کرده اند در سال۹۵به میزان یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۲۸ تومان عیدی می‌گیرند.

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

ارسال نظر