header
متن مورد نظر

آموزش کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

می خواهیم یک سبزه عید عروسکی تزیین شده بکاریم برای این کار به یک وسایل خاصی نیاز نداریم و با ساده ترین لوزام می توانیم این کار را انجام دهیم.

آموزش تزیین سبزه عید به شکل عروسک وسایل مورد نیاز برای کاشت سبزه عید به شکل عروسک:

یک عدد جوراب راه راه و یا ساده

کود

دانه از نوع دلخواه

سنگ تزیینی و منجوق برای تزیین

روش تزیین و کاشت سبزه عید به شکل عروسک خارپشت:

به نسبت سلیقه جورابی در سایز مرود نظر انتخاب کنید.داخل جوراب را پر از کود و دانه کنید و سر جوراب را گره بزنید. اضافه ی جوراب را قیچی کنید .

با وسایل تزیینی سر و بینی خارپشت را بچسبانید و آن را داخل یط بشقاب پلاستیکی یا .. قرار دهید تا در زمان آب دادن فرصت کامل برای جذب آب را داشته باشد.

برای آب دادن به این سبزه سعی نمایید که فقط بر سطح پشتی آب بریزید و روی سر خارپشت کمتر آب بخورد. البته در هر صورت همه جای خارپشت سبزه سبز میشود و این وظیفه شماست که سبزه های اضافی را در همان ابتدای رشد بکنید.

بعد از 10 روز سبزه ی شما به اندازه کافی رشد کرده و آماده برای نشستن در میان سفره هفت سین است.

آموزش کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

آموزش کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

آموزش کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

آموزش کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

کاشت سبزه عروسکی جورابی عید 95

ارسال نظر