header
متن مورد نظر

طریقه انداختن طرح پارچه روی تخم مرغ 7 سین

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انداختن طرح پارچه روی تخم مرغ

بعد از پوشاندن امن و محکم تخم مرغ با پارچه آنرا در آب بجوشانید. به ظرف آب در حال جوش ۳ قاشق سرکه اضافه کنید.بعد از سرد شدن کامل تخم مرغ پارچه ها را باز کنید.

انداختن طرح پارچه روی تخم مرغ

انداختن طرح پارچه روی تخم مرغ

ارسال نظر