header
متن مورد نظر

رنگ سال 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رنگ سال 2016

از سال 1990 میلادی تا کنون، موسسه “پنتون” رنگ مخصوص سال را انتخاب کرده است، آنها با این کار خود باعث می شوند مشتری ها در دوازده ماه آینده، رنگ خاصی برای پوشش ها یا خریدهای مرتبط شان داشته باشند. بسیاری از پیش بینی ها برای رنگ سال 2016 غلط از آب درآمد و به لطف موسسه پینتون دو رنگ عالی و با نشاط و دی عین حال آرامش بخش آبی روشن و صورتی کوراتز دو رنگ برای 12 ماه سال 2016 انتخاب شدند.

رنگ صورتی کوارتز و آبی روشن دو رنگ انتخاب شده موسسه پنتون برای سال 2016

رنگ صورتی و آبی سال 95

رنگ صورتی کوارتز و آبی روشن دو رنگ انتخاب شده موسسه پنتون برای سال 2016 روی جلد مجله Bazaar

رنگ صورتی کوارتز 2016

رنگ صورتی روشن یا همان صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz یکی از رنگ های انتخاب شده شرکت پنتون برای سال 2016 است. این رنگ حس نشاط،خونسردی و آرامش خاصی را در فرد ایجاد می کند.

رنگ صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz برای سال 2016 – عکس شماره 1

رنگ صورتی کوارتز 2016

رنگ صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz برای سال 2016 – عکس شماره 2

رنگ صورتی کوارتز 2016

رنگ صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz برای سال 2016 – عکس شماره 3

رنگ صورتی کوارتز 2016

رنگ صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz برای سال 2016 – عکس شماره 4

رنگ صورتی کوارتز 2016

رنگ صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz برای سال 2016 – عکس شماره 5

رنگ صورتی کوارتز 2016

رنگ آبی روشن Serenity دومین رنگ انتخاب موسسه پنتون برای سال 2016

رنگی آبی روشن Serenity هم دومین رنگ انتخابی شرکت پینتون برای سال 2016 است.

این رنگ هم حس آرامش را در فرد ایجاد می کند.

رنگ آبی روشن Serenity برای سال 2016 – عکس شماره 1

رنگ آبی روشن 2016

رنگ آبی روشن Serenity برای سال 2016 – عکس شماره 2

رنگ آبی روشن 2016

رنگ آبی روشن Serenity برای سال 2016 – عکس شماره 3

رنگ آبی روشن 2016

این بار اولین برای است که موسسه پینتون دو رنگ را به عنوان رنگ سال انتخاب می کند.

ارسال نظر