header
متن مورد نظر

سنت های نوروز در آیات و روایات اسلامی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سنت های نوروز

جهان هستی، آینه دار خداست و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است و بهار یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن، جمال پروردگار را به تماشا نشست.

طبیعت به عنوان یکی از نشانه های خدا، سرشار از درس و عبرت است. دلی که بیدار است، در هر پدیده ای عبرتی می بیند و از هر نشانه ای، درسی می آموزد.

بیداردلان، از بهار، درس تحول و نوشدن می آموزند. به تعبیر رسول اکرم (ص) ‘آن کس که با تغییر دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود، از غافل ترین مردمان است.’

اگر طبیعت شکوفا و زیبا می شود، ما نیز می توانیم. اگر بهار، فصل سرزندگی و طراوت است، چرا ما این گونه نباشیم. از امام خمینی (ره) در این باره نقل است:

در دعای روز نوروز، از خدای متعال درخواست می کنیم که حال ما را به بهترین حالات برگرداند. هرجا که باشیم و هر چه نیکویی در حال ما باشد، نیکوتر از آن هم هست. باید توجه داشته باشیم که دگرگونی هر پدیده ای در عالم، به دست انسان است و همه تحول ها با اراده انسان انجام می گیرد. اگر انسان بخواهد در وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند؛ تحول اخلاقی و درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار و تسلیم (شدن) در برابر اراده خداوند عالم و آفریننده هستی؛ که این تحول، سعادت انسان ها را تضمین می کند.’

مسلمانان همواره تمامی امور خود را با یاد و ذکر خدا آغاز می کنند نوروز نیز از این قاعده مستثنی نیست به گونه ای که در مفاتیح الجنان در اعمال روز نوروز دعای مخصوصی ذکر شده است.

امام خمینی قدس‌سره در یکی از پیام‌های نوروزی می‌فرماید: ‘این عید هر چند یک عید اسلامی نیست، ولی اسلام آن را نفی نکرده است.’

در مفاتیح الجنان در اعمال روز نوروز آمده است: ‘پروردگارا! این سال، سالی است جدید و تو پادشاه و فرمانروایی قدیم هستی. از درگاه تو مسئلت دارم که از خیرات این سال و هر چه خوبی در این سال خواهد بود، برخوردارم کنی و از بدی های این سال و زشتی هایی که در آن است، مرا پناه دهی و خودت عهده دار تامین هزینه و اشتغالاتم در این سال باشی ، ای پروردگار صاحب جلال و بزرگواری!.’

پیامبر اکرم (ص) در رابطه با بهار می فرماید: ‘باد بهاری با بدن های شما همان گونه عمل می کند که با درختان می کند و چه خوش سروده است.’

* سنت های ماندگار نوروزی

پاکیزه یا نو کردن خانه، جامه و وسایل زندگی در آستانه نوروز، به دیدار قبور مردگان رفتن در پنج شنبه پایان سال، دید و بازدید ایام عید و عیدی دادن به کودکان و مهربانی کردن با آنها، حلالیت طلبیدن از کسانی که کدورتی از ما به دل دارند و بخشیدن آنها که به ما بدی کرده اند، شکرگزاری و استغفار و آرزوهای خوب کردن در لحظه تحویل سال و رفتن به دامن طبیعت در پایان جشن های نوروز همه از سنت های زیبا و ماندگار نوروزی اند که اگر چه ریشه در سنت های پیش از اسلام ایرانیان دارند، اما انسانی و جهانی اند و اسلام نیز آنها را تایید و بلکه تشویق کرده است.

* برخی از منابع مورد استفاده: جلد اول مروج الذهب، آثار الباقیه، بحار الأنوار، جلد ۱۲ وسائل الشیعه

ارسال نظر