header
متن مورد نظر

روزه های حرام و گناه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

روزه های حرام و گناه

به طور کل روزه این فریضه پر خیر و برکت در ماه مبارک رمضان که گرفتن آن برای افراد مسلمان واجب است در روزهای دیگر در طول سال نیز در صورت داشتن نذر و یا علاقه شخص میتواند گرفته شود.

اما روزهایی در طول سال وجود دارد که روزه گرفتن در آن روزها حرام و گناه است.در این بخش با این روزها آشنا می شویم.

روزه ‏هاى حرام (روزه ‏هایى که نباید گرفت) عبارت است از:

۱- روزه عید فطر،

۲- روزه عید قربان،

۳- روزه ایام تشریق براى کسى که در منا است،

۴- روزه یوم الشک (روزى که نمى‏داند آخر شعبان است یا اول رمضان) به نیت ماه رمضان،

۵- روزه سکوت،

۶- روزه وصال (شب را نیز تا سحر روزه بگیرد)،

۷- روزه مستحبى زن در جایى که با حق شوهر منافات داشته باشد،

۸- روزه مستحبى فرزند در جایى که باعث آزار و اذیت پدر و مادر گردد،

۹- روزه مریض و هر کس که روزه براى او ضرر دارد،

۱۰- روزه مسافر، به جز مواردى که استثنا شده است.

ارسال نظر