header
متن مورد نظر

زکات فطره سال ۹۵ نفری چند هزار تومان است؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زکات فطره سال 95 نفری چند هزار تومان است؟

حداقل مقدار فطریه چقدر است؟

آیت الله امامی کاشانی گفت: حداقل مقدار فطریه در تهران و شهرهای بزرگ ۷۵۰۰ تومان است.

آیت الله امامی کاشانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مومن و خدای جوی میهن اسلامی و تبریک پیشایش روز عید فطر با اعلام این مطلب گفت: حداقل مقدار زکات فطره در تهران و شهرهای بزرگ با محاسبه سه کیلوگرم گندم برای هر نفر ۷۵۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه مقدار زکات فطره در شهرهای کوچک و روستاها و خارج از کشور متناسب با قیمت گندم و برنج در آن مناطق محاسبه می شود افزود: مقدار فطریه کسانی که غذای غالب آنها نیز برنج است برمبنای قیمت سه کیلو نوع برنج مصرفی محاسبه می شود.

استاد حوزه علمیه همچنین زمان پرداخت فطریه را از شب رویت هلال ماه شوال تا ظهر روز عید اعلام کرد و گفت: زکات فطره باید بدست نیازمندان واقعی برسد و زکات خانواده برعهده نان آورخانواده که توانایی اداره امورخود و خانواده را دارد، است.

وی درباره کفاره روزه نیز افزود: مقدار کفاره یک چارک فطریه و حدود ۲ هزار تومان است که این مبلغ حتما باید به مصرف نان برسد.

نظر مراجع معظم تقلید ـ و بر مبنای دو قوت غالب برنج یا گندم ـ است:

? آیت الله العظمی امام خامنه ای:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر حداقل ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

? آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
ـ مؤمنان مبلغ معادل یک صاع  (۳ کیلوگرم) گندم یا برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.
ـ کفاره روزه غیر عمدی، برای هر روز، یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم می باشد.
ـ کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هر کدام یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم پرداخت شود.
با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، متفاوت می باشد، لذا روزه داران عزیز لازم است معادل مقادیر فوق را بر طبق قیمت محل زندگی خود محاسبه نموده و پرداخت نمایند.

? آیت الله العظمی وحید خراسانی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: دفتر ایشان اعلام نکرد.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بر مبنای گندم: بر مبنای قوت غالب به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان در شهرستان و مبلغ ۷۰۰۰ تومان در تهران
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

کفاره روزه عمد مبلغ ۱۲۰۰۰۰ هزار تومان (صد و بیست هزار تومان)

? آیت الله العظمی نوری همدانی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر : ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر :۱۸۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر : ۱۵۰۰ تومان برای کفاره افطار غیر عمدی و ۹۰۰۰۰ تومان را برای افطار عمدی

? آیت الله العظمی سید صادق حسینی روحانی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۷۰۰ تومان

? آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۲۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

? آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۵۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: سه کیلوگرم برنج، که مبلغ آن به اختلاف قیمت برنج در شهرها، متفاوت است.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
بر اساس قوت غالب برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن. ملاک، قیمت منطقه ای است که شخص در آن زندگی می کند.
کفاره قضای روزه غیر عمد:۷۵۰ گرم گندم یا برنج.

? آیت الله العظمی علوی گرگانی:
بر مبنای گندم: به ازای هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازای هر نفر حداقل ۱۸۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

? آیت الله العظمی جوادی آملی:
بر اساس قوت غالب برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

? آیت الله العظمی جعفر سبحانی:
بر اساس قوت غالب برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن. ملاک، قیمت منطقه ای است که شخص در آن زندگی می کند.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی سید کاظم حسینی حائری:
بر اساس قوت غالب برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن. ملاک، قیمت منطقه ای است که شخص در آن زندگی می کند.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی محمدسعید حکیم:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۷۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر سه کیلو و نیم برنج که شخص یا عین آن را باید پرداخت کند و یا قیمت آن را؛ و مبلغ آن در شهرهای مختلف متفاوت است.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی محقق کابلی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۱۵۰۰ تومان

? آیت الله العظمی گرامی قمی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

? آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

? آیت الله العظمی محمد یعقوبی:
بر مبنای گندم: حداقل ۱۵۰۰ دينار عراقی به ازای هر نفر.

? آیت الله العظمی محمداسحاق فیاض:
بر مبنای گندم: به ازاي هر نفر ۶۰۰۰ تومان
بر مبنای برنج: به ازاي هر نفر سه کیلو برنج که شخص یا عین آن را باید پرداخت کند و یا قیمت آن را. مبلغ آن در شهرهای مختلف متفاوت است.
کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان

 

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

ارسال نظر