header
متن مورد نظر

استخدام مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی 95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

استخدام مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی 95

موسسه حسابرسی تامین اجتماعی جهت انجام امور اداری و عملیاتی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید :

متقاضیان عملیاتی

شرایط عمومی
– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
-عدم اعتیاد و عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری .
-نداشتن منع استخدام دولتی در دستگاه‌های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
-داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی یا بازخرید خدمت باشند.
-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
-شرکت و قبولی در آزمون و مصاحبه علمی.
-حداکثر سن مورد قبول ۲۷ سال(متولدین ۱۳۶۷ به بعد)
دارا بودن مدرک کارشناسی رشته های حسابداری ،حسابرسی ، مدیریت (مرتبط) و اقتصاد ازدانشگاههای معتبر کشورمورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
تکمیل فرم درخواست اطلاعات عمومی و تخصصی فردی (پیوست)

شرایط خاص متقاضیان عملیاتی

سوابق کار حرفه ای در حوزه حسابرسی (الویت پذیرش با متقاضیان دارای سوابق حرفه ای در حوزه حسابرسی به ویژه حسابرسی بیمه ای است)
کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۸۸۹۶۴۳۷۲ تماس حاصل فرمایند و مدارک خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.
Amozesh.taminhesabresi@gmail.com
متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ مدارک خود را ارسال نمایند .
منابع آزمون
قانون تامین اجتماعی
اصول حسابداری
اصول حسابرسی

متقاضیان اداری

شرایط عمومی
-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
-عدم اعتیاد و عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری .
-نداشتن منع استخدام دولتی در دستگاه‌های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
-داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی یا بازخرید خدمت باشند.
-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– شرکت و قبولی در آزمون و مصاحبه علمی.
-حداکثر سن مورد قبول ۲۸ سال. (متولدین ۱۳۶۶ به بعد)
-دارا بودن حداقل مدرک دیپلم مورد تایید آموزش و پرورش.
-تکمیل فرم درخواست اطلاعات عمومی و تخصصی فردی .
-در شرایط استثنا برای تعدادی از استانها ،متقاضی پذیرفته خواهد شد.
کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۸۸۹۶۴۳۷۲ تماس حاصل فرمایند و مدارک خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.
Amozesh.taminhesabresi@gmail.com
متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۱/۹۵ مدارک خود را ارسال نمایند
منابع آزمون
اطلاعات عمومی
ICDL

ارسال نظر