header
متن مورد نظر

پیام تبریک روز ارتش 29 فروردین 95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پیام تبریک روز ارتش 29 فروردین 95

امروز روز شماست ، شما رزم آزمایانِ ایران زمین که طلایه دارِ میهنید و در صفِ ارتش.

روز ارتش ، ارتشی که با روحِ مقاومت آمیخته و با هیاهو و تکاپو عجین است ، مبارک باد.

*

*

*

درود بر شما ارتشیان ، شما مردان خدا که میراث دار خون شهیدانید ؛ پاینده باشید و سربلند . . .

( روز ارتش مبارک باد )

*

*

*

روز ارتش ، ارتشی که سال هاست دست در دستِ آزادی به پیش می رود

و از خنکای تلاشش ، نسیم عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد ، مبارک باد

*

*

*

چونان کوه البرز پیمان من

چو دریای توفنده ایمان من

منم ارتشی ، تحت فرمان آقا

تمام جهان تحت فرمان من

روز ارتش مبارک باد . . .

*

*

*

روز ارتش ، ارتشی که تنها چراغِ روشنِ شب هایِ مسکوت و تاریک جنگ و جنون بود ، مبارک باد . . .

*

*

*

برادر ارتشى !

تو، خورشید روزهاى خاکسترى دفاع بودى و پرنده جانت ، شکستن قفس هاى وابستگى را به ما آموخت.

آمدى تا کوچه هاى وارستگى و اقتدار را عابر باشیم و عشق به وطن ، راز همیشه بودنمان باشد.

روز ارتش مبارک باد.

*

*

*

برادر ارتشى ! تو ، غرور خیابان هاى انقلابى ؛ آن گاه که شولاى برادرى ات را دور شانه هامان پیچیدى . . .

روز ارتش مبارک باد.

*

*

*

ارتشى ! اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنیت پاس مى داریم

و استوارى گام هایت را در صیانت از هستى وطن ، آرزومندیم ؛ روزت مبارک !

*

*

*

مبارک باد طلوع آفتاب ایستادگى ات که مادران سرزمینت را این چنین بر درگاه افتخار ، به هلهله واداشته اى!

روز ارتش مبارک باد.

*

*

*

روز ارتش ، ارتشی که زخمِ دیرسالِ وطن را مرهمی دوباره نهاد و خاکِ مسمومِ سرزمین را از غبار مینِ ناامنی پاک کرد، مبارک باد.

*

*

*

ارتشی

ارتش عشق به پا خواست

برای فتح چشمانت

می خواهم  قلب مهربانت را تسخیر کنم !

روزت مبارک
*

*

*

بردار ارزشی و خدمتگزار ارتشى!

همت شما  را در سنگرهاى دفاع از میهن پاس مى داریم

روزتان گرامی باد

*

*

*
ارتش تبلور استقلال و آزادى مردمى است که

آوازه غیرت و هم بستگى شان، دروازه هاى پولادین جهان را درنوردیده است

*

*

*

برادر ارتشى

تو خیلی با ارزشی

رفیق روزای سخت

نبینم که خسته شی !

*

*

*

یه دوست دارم ارتشیه

رفیق با ارزشیه

مرامشم خیلی زیاد

هیکلشم ورزشیه

روزت مبارک رفیق !

*

*

*

روز ارتش

ارتشی که سال هاست خود و فرزندانش را وقف صیانت از میهن کرده مبارک باد

*

*

*

روزارتش

ارتشی که خورشید شب های تار و تاریک جنگ و جنون بود مبارک باد

*

*

*

درود خدا بر شما ارتشیان

شما مردان خدا که رهرو خون شهدایید

روزتان خجسته باد

*

*

*
رفیق می خوای فقط از بچه های ارتش

مرامشون تک و وجودشون با ارزش

تو رفاقت تا پای جون هستن نمونش وطن

حتی تو بدترین شرایط و روزهای سردش

روزت مبارک داداشه ارتشی

*

*

*

می گن حقوق ارتشی ها زیاد شده و روز ارتش پاداش هم میدن!

بی زحمت اگه داری یه ملیون واسه من کارت به کارت کن

شوخی کردم  فقط خواستم بگم روزت مبارک

ارسال نظر