header
متن مورد نظر

جشن 13 بدر از کجا آمده است؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جشن 13 بدر از کجا آمده است؟

۱۳ بدر یا به قول تقویم “روز طبیعت” برای همه ایرانی ها روز خاصی است. از انتظار و صف های طویل در ترافیک تا شادی یک دور همی یک روزه.

این سنت دوست داشتنی از پیش از ما وجود داشته و پس از ما هم خواهد بود یعنی نوه و نتیجه های ما هم روز ۱۳ فروردین ماه به دامان طبیعت(البته اگر تا آن موقع چیزی از طبیعت مانده باشد) خواهند رفت و به شادی و پایکوبی خواهند پرداخت. اما آیا می دانید این رسم از کجا آمد و اصلا چرا باید در این روز چنین کاری را انجام دهیم؟

در این باره دیدگاه ها و نظریه های مختلفی مطرح شده که در این گزارش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

در مورد روز و عدد سیزده دو اعتقاد متضاد وجود دارد:

۱٫ این روز را نحس دانسته، به همین دلیل برای رفع بلا به دامان طبیعت پناه می‌بردند.

۲٫ این روز را خجسته پنداشته و برای گذراندن بهتر این روز از طبیعت یاری می‌جستند.

البته روایت دوم شواهد تاریخی بیشتری دارد. مثلا در صفحهً ۲۶۶ آثار الباقیه جدولی برای سعد و نحس آورده شده که در آن سیزده نوروز که تیر روز نام دارد کلمه (سعد) به معنی فرخنده آمده و به هیچ وجه نحوست و کراهت ندارد.

سبزه گره زدن

جشن 13 بدر از کجا آمده است؟

می گویند اولین ازدواج روی زمین توسط فرزندان کیومرث “اولین پادشاه و نخستین بشر” صورت گرفته است. در این روز چون آن زمان رسم و رسوم خاصی برای ازدواج وجود نداشته با گره زدن سبزه ازدواجشان را ثبت کردند و جشن گرفتند از آن زمان این مراسم را بویژه دختران و پسران دم بخت انجام میدادند و امروز هم دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی نیت می‌کنند و علف گره می‌زنند. این رسم از زمان کیانیان تقریباً متروک شد ولی در زمان هخامنشیان دوباره شروع شده و تا امروز باقی مانده است.

رسوم جشن سیزده بدر

جشن 13 بدر از کجا آمده است؟

بسیاری‌ از مردم‌ به‌ نحسی‌ عدد سیزده‌ نه ‌تنها اعتقادی‌ ندارند بلكه‌ در اساس تأثیر عددی‌ خاص‌ را در سرنوشت‌ خود مؤثر نمی‌دانند اما این‌ باور كه‌ در قدیم‌ عدد سیزده‌ را خوش ‌یمن‌ تلقی‌ نمی ‌كرده‌اند شاید به‌ این‌ دلیل‌ باشد كه‌ در طالع ‌نمای‌ نجومی، قدما معتقد بودند كه‌ آسمان‌ دوازده‌ برج‌ دارد و هر تولدی‌ كه‌ صورت‌ می ‌گیرد دارای‌ ستاره‌ای‌ در یكی‌ از دوازده‌ برج‌ است‌ و بنابراین اینكه كدام‌ ستاره‌ در كدام‌ برج‌ قرار گرفته، طالع‌ و خوی‌ فرد متولد شده‌ شكل‌ می ‌گیرد و خارج‌ از دوازده‌ برج‌ كه‌ عدد سیزده‌ است ،نابجا و نحس‌ به‌ شمار می ‌آمده‌ است. در هر حال‌ اكنون‌ دیگر نحسی‌ عدد سیزده‌ مورد پذیرش‌ همگان‌ قرار ندارد و بیشتر جنبه‌ خرافی‌ دارد.

گروهی از مردم معتقدند كه برای دور‌كردن نحسی این روز باید از خانه خارج شوند و سیزده را بدر كنند تا نحسی این روز در طبیعت به در شود. در این روز سبزه‌های سبز شده را كه چند روز اول سال نو مهمان سفره هفت سین بوده به آب روان می‌سپارند. خوراكی های باقیمانده نوروز، به مصرف می‌رسد و بساط بازیهای دسته‌جمعی پهن است.

روز سیزدهم، كمتر كسی در منزل می‌ماند. در ساعت اول روز خیابانها شلوغ و پر‌رفت و آمد است. پاركها مناظر طبیعی اطراف شهر پذیرای میلیونها زن و مرد و جوان و پیر و كودك است. خانواده‌ها با صفا و صمیمیت در كنار هم می‌نشینند و گل می‌گویند و گل می‌شنوند. مردمی كه در طول سال در هیاهوی شهر پی نام و نان هستند و با هم روابطی سرد و خشك دارند در این روز تغییری در رفتارشان روی می‌‌دهد همه مهربان و شادمان هستند. گویی بهترین روز سال همین روز است. هر‌چند گروهی آن را نحس می‌شمارند اما در این روز همه چیز و همه كس رنگ شادی دارد.

ارسال نظر