header
متن مورد نظر

جدول قیمت خودرو سال ۹۵

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جدول قیمت خودرو سال 95

در این گزارش فهرست قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار در اولین روزهای نوروزی سال ۱۳۹۵ آورده شده است.

طبق بررسی ها در سایت های آنلاین، فهرست قیمت کارخانه و بازار آزاد برخی از خودروها در اولین روزهای سال ۱۳۹۵ به صورت زیر بوده است:

قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار در روزهای بهاری سال ۱۳۹۵

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

پژو ۲۰۶ تیپ دو با دو ایربگ

۳۲,۷۰۰,۰۰۰

۳۲,۵۱۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ۵

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۶۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ۶ اتومات

۴۶,۳۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدارV8

۳۷,۱۰۰,۰۰۰

۳۷,۲۳۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدارSD V9اتومات

۳۹,۴۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷iگیربکس دستی

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷iگیربکس اتومات

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

راناEL TU5

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۲۰,۰۰۰

راناLX TU5

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۲۳۳,۸۰۰

پژو پارس سال

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۳۲۸,۰۰۰

پژو پارسELX XUM

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۳۸,۹۳۸,۰۰۰

سمندSE

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمندSEدو ایربگ

۲۷,۳۰۰,۰۰۰

۲۷,۴۳۸,۰۰۰

سمندLXEF7بنزینی با داشبورد جدید

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۴۳,۶۰۰

سمندLXEF7پایه گازسوز

۳۲,۶۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۸۰,۰۰۰

سمندLXسال-دو ایربگ

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۱۳۴,۰۰۰

سورن

۳۶,۲۰۰,۰۰۰

۳۶,۱۲۳,۰۰۰

دناEF7

۴۴,۲۰۰,۰۰۰

۴۲,۳۹۳,۰۰۰

وانت پیکان باردودوگانهC.O.P

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۵,۰۰۰

تندرL90-E1

۳۴,۹۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۶۳,۰۰۰

تندرL90-E2

۳۸,۲۰۰,۰۰۰

۳۷,۲۹۲,۰۰۰

تندرL90-E2اتومات دوایربگ

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۱۹۶,۰۰۰

پراید۱۱۱SE

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۳۵۰,۰۰۰

پراید۱۳۱SE

۲۱,۸۰۰,۰۰۰

۲۱,۴۲۵,۰۰۰

پراید۱۳۱SEپایه گازسوز

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱,۶۸۰,۰۰۰

پراید۱۳۲SE

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

پراید۱۴۱SE

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۲۵,۰۰۰

تیباSXفول

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۹۵۰,۰۰۰

تیباEXفول

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۴,۶۱۵,۰۰۰

تیبادوگانه سوز

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۴۵۵,۰۰۰

تیبا ۲- هاچ بکSX

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۳۶۵,۰۰۰

سایپاV5– شاسی بلند برلیانس

۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۹۹,۸۰۰,۰۰۰

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

ارسال نظر